Menu

Όροι Χρήσης

O ιστότοπος www.stinporta.gr είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα φιλοξενίας εμπορικών καταστημάτων η οποία προσφέρει τη δυνατότητα παραγγελίας αγαθών μέσω του Διαδικτύου.

Ο ιστότοπος είναι δημιουργία, ιδιοκτησία και τελεί υπο την αποκλειστική διαχείρηση της εταιρίας "CRETUM I.K.E." με ΑΦΜ 801340307 που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης

Κάθε επισκέπτης του ιστοτόπου ή χρήστης των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.stinporta.gr (στο εξής καλούμενος για συντομία "επισκέπτης" ή/και "χρήστης" ή "πελάτης") θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να διακόψει την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του www.stinporta.gr.

Η πλατφόρμα www.stinporta.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου της, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ιστοτόπου.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Αναλυτικές πληροφορίες για την προστασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να βρείτε εδώ: Πολιτική Απορρήτου

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

Η πλατφόρμα stinporta.gr δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον ιστότοπο, σε ότι αφορά την ταυτότητα κάθε συνεργαζόμενης εταιρείας όσο και για τις παρεχόμενες μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας συναλλαγές. Το stinporta.gr δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Ευθύνη έναντι των καταναλωτών

Το stinporta.gr καταβάλει κάθε προσπάθεια για την πληρότητα, την αλήθεια και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχει στους χρήστες αναφορικά με την ποιότητα, τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των προϊόντων που προσφέρονται από τα συνεργαζόμενα καταστήματα. Οι πληροφορίες των προϊόντων που παρέχονται από την πλατφόρμα συγκεντρώνονται από τα συνεργαζόμενα καταστήματα, τις κατασκευάστριες εταιρίες και τρίτες πηγές με σκοπό την ενημέρωση των χρηστών και την βελτίωση της εμπειρίας χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Οι φωτογραφίες προϊόντων καθώς και οι ονομασίες τους είναι ενδεικτικές ενώ οι τιμές πώλησης παρέχονται από το εκάστοτε συνεργαζόμενο κατάστημα. Το Stinporta.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχών λανθασμένες πληροφορίες αφορούν προϊόντα και αναρτημένες τιμές.

Το Stinporta.gr αναλαμβάνει την ευθύνη της διόρθωσης σε εύλογο χρονικό διάστημα λανθασμένων πληροφοριών μόλις αυτές περιέλθουν σε γνώση της διαχειρίστριας εταιρείας.

Το Stinporta.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για πληροφορίες που αναφέρονται σε προϊόντα και αφορούν συστατικά, αλλεργιογόνα και λοιπές διατροφικές πληροφορίες. Ο καταναλωτής που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, αλλεργίες, ακολουθεί ειδική διατροφή και εν γένει πραγματοποιεί την παραγγελία του βάσει συγκεκριμένων διατροφικών πληροφοριών, οφείλει να επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο stinporta.gr σε επίσημες πηγές πληροφόρησης. Το stinporta.gr δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι καταναλωτών οι οποίοι υπέστησαν βλάβη συνέπεια λανθασμένων πληροφοριών διατροφικής αξίας, συστατικών και αλλεργιογόνων και λοιπών στοιχείων τα οποία αναφέρονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Συναλλαγές

Για την ηλεκτρονική εξόφληση των παραγγελιών το stinporta.gr συνεργάζεται με την πλατφόρμα πληρωμών EVERYPAY.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών, η EveryPay είναι αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018), και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Η Everypay είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ασφάλειας διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες (PCIDSS). Όλες οι υπηρεσίες της Everypay γίνονται μέσα από ασφαλείς συνδέσεις με πιστοποιητικά 256 bit SSL. Η EveryPay υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 3D Secure, μία επιπρόσθετη δικλείδα ασφαλείας για κάρτες VISA, MasterCard, Maestro, Diners & Discover. Ο Πληρωτής τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον προσωπικό του μυστικό κωδικό, για να ολοκληρώσει με επιτυχία την συναλλαγή.

Στην περίπτωση μη εκπλήρωσης της παραγγελίας του αγοραστή, της μη παράδοσης, της άρνησης παραλαβής λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης, της άρνησης παραλαβής λόγω διαφοράς στην ποιότητα, ποσότητα των προϊόντων, εφόσον η παραγγελία έχει εξοφληθεί μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής, το stinporta.gr αναλαμβάνει την ευθύνη επιστροφής στον αγοραστή στο ακέραιο το ποσό που έχει χρεωθεί για την συγκεκριμένη παραγγελία.

Ο χρήστης αποδέχεται, και εν γνώσει του πραγματοποιεί την εκάστοτε παραγγελία, πως στα ζυγιζόμενα προϊόντα των οποίων η χρέωση εξαρτάται από το τελικό βάρος του προϊόντος και το οποίο δεν δύναται να είναι εκ των προτέρων καθορισμένο, ενδέχεται να υπάρχει απόκλιση μεταξύ της ποσότητας παραγγελίας και της ποσότητας παραλαβής και κατά συνέπεια διαφορά στην τελική χρέωση του καταναλωτή.

Σε περίπτωση διαφοράς στην τελική τιμή χρέωσης της παραγγελίας, που έχει εξοφληθεί με ηλεκτρονική πληρωμή, λόγω έλλειψης προϊόντος από το συνεργαζόμενο κατάστημα, διαφορά στην ποσότητα και κατά συνέπεια την τιμή οφειλόμενη σε απόκλιση βάρους των ζυγιζόμενων προϊόντων, το stinporta.gr αναλαμβάνει να επιστρέψει στον καταναλωτή την διαφορά που έχει προκύψει εφόσον ο καταναλωτής έχει πληρώσει ποσό μεγαλύτερο της τελικής αξίας της παραγγελίας.

Το stinporta.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται μέσω της πλατφόρμας, αλλά ενημερώνει προσηκόντως και εγκαίρως για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο Αγοραστή και αναλαμβάνει, σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας των αγαθών.

Η συνεργαζόμενη εταιρεία συμφωνεί να αποζημιώσει πλήρως το stinporta.gr και τους συνεργάτες του για επιστροφές χρημάτων, σφάλματα στην έκδοση επιστροφών χρημάτων, αλλά και για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο stinporta.gr λόγω υπαιτιότητας της Συνεργαζόμενης Εταιρείας.

Οποιαδήποτε διαφορά ή αμφισβήτηση ήθελε ανακύψει, θα επιλύεται αποκλειστικά μεταξύ του stinporta.gr και της Συνεργαζόμενης Εταιρείας.

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα (υπηρεσίες, πληροφορίες κλπ), με βάση τη νομοθεσία και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται:
1. να μην χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα stinporta.gr με τρόπο που θα μπορούσε να επηρεάσει, διακόψει ή να επηρεάσει αρνητικά τη χρήση του ιστοτόπου από άλλους χρήστες,
2. να μην στέλνει ανεπιθύμητες ή μη εξουσιοδοτημένες διαφημίσεις, ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), και να μη συλλέγει διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας άλλων χρηστών από τους ιστότοπο με σκοπό την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων,
3. να μην χρησιμοποιεί τεχνολογίες robot, spider, crawler κλπ με σκοπό την πρόσβαση στον ιστότοπο ή την εξόρυξη δεδομένων,
4. να κάνει οτιδήποτε μπορεί να αποκαλύψει τον πηγαίο κώδικα ή να παρακάμψει μέτρα που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη ή τον περιορισμό της πρόσβασης σε οποιαδήποτε περιοχή, περιεχόμενο ή κώδικα του ιστοτόπου,
5. να μην αναπτύξει καμία εφαρμογή τρίτων που θα αλληλοεπιδρά με τον παρόν ιστότοπο χωρίς έγγραφη συναίνεση.

Υποχρεούται ακόμη να μη χρησιμοποιεί την πλατφόρμα για αποστολή με email (ή άλλο τρόπο), δημοσίευση, ή μετάδοση περιεχομένου που:
1. είναι παράνομο ή προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, της ανηλικότητας κλπ. ή προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην stinporta.gr ή σε τρίτους, είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου,
2. οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις ισχύουσες συμβάσεις,
3. παραβιάζει πνευματικά (ή άλλα ιδιοκτησιακά) δικαιώματα (λχ ευρεσιτεχνίες, εμπορικά σήματα κλπ),
4. που περιέχει κακόβουλο λογισμικό (λχ ιοί).

Ο χρήστης επίσης συμφωνεί να μην χρησιμοποιεί την πλατφόρμα με τρόπο που προκαλεί την ηθελημένη ή μη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, την παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο και τη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Copyright - Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

To περιεχόμενο του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων (logo), γραφικών, φωτογραφιών, κειμένων κλπ. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της stinporta.gr ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες. Tα παραπάνω προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα του stinporta.gr ή των προϊόντα ή των υπηρεσιών της stinporta.gr ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της stinporta.gr ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, και προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Η stinporta.gr σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης του ιστοτόπου και του περιεχομένου του. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς. Απαγορεύεται:
1. οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά, διανομή, ή δημιουργία εργασίας με βάση το περιεχόμενο του ιστοτόπου για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό,
2. η τροποποίηση της ιστοσελίδας και των στοιχείων της με κανένα τρόπο,
3. το κατέβασμα και η αποθήκευση (downloading) του ιστοτόπου και η χρήση data mining, robots ή άλλων τεχνικών εξόρυξης δεδομένων,
4. κάθε χρήση του ιστοτόπου πέρα από την προβλεπόμενη.

Σύνδεσμοι

Η stinporta.gr σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα για δημιούργια συνδέσμου προς τον ιστότοπο με την προϋπόθεση να μην προβάλλεται ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται μέσω αυτού με τρόπο παραπλανητικό, προσβλητικό ή με κάποιο άλλο τρόπο επιβλαβές. Επιπλέον δεν επιτρέπεται καμία σύνδεση με παράνομο περιεχόμενο, περιεχόμενο που απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες ή με άλλο τρόπο προσβλητικό περιεχόμενο. Αυτή η άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή.

Οι σύνδεσμοι που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο, οδηγούν σε εσωτερικές σελίδες ή οδηγούν το χρήστη να μεταβεί σε ιστοσελίδες τρίτων (λχ συνεργαζόμενων επιχειρήσεων). Οι ιστοσελίδες αυτές δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της stinporta.gr και η stinporta.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τους συνδέσμους που περιλαμβάνονται σε αυτές. Η τοποθέτηση εξωτερικών συνδέσμων από την stinporta.gr πραγματοποιείται προς διευκόλυνση των χρηστών και δεν σημαίνει απαραίτητα έγκριση ή αποδοχή του περιεχόμενου τους. Η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τους χρήστες.